پرواز با بالون و پاراگلایدرپرواز همچون یک پرنده...

پرواز پر آرامش با بالون یا پرواز پر هیجان با پاراگلایدر. بستگی به شما دارد که کدام یک را انتخاب خواهید کرد. هیجان همراه با آندرنالین یا آرامش همراه با سکوت آسمانی.
همتراز با پرندگان بر فراز زمین های سر سبز و جنگلی ارمنستان دست به سفر اکتشافی خود بزنید.
هر آنچه را که خواهید دید، هر آنچه را که احساس خواید کرد تا سالیان سال به یاد خواهید آورد. خاطره و تجربه ای فراموش نشدنی که شمارو همیشه همراهی خواهد کرد.

برای اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 980202 99 00374 تماس بگیرید.

پرواز با بالون و پاراگلایدر در ارمنستان پرواز با بالون و پاراگلایدر در ارمنستان پرواز با بالون و پاراگلایدر در ارمنستان پرواز با بالون و پاراگلایدر در ارمنستان
پرواز با بالون و پاراگلایدر در ارمنستان پرواز با بالون و پاراگلایدر در ارمنستان پرواز با بالون و پاراگلایدر در ارمنستان