شاید تصور خیلی ها این باشد که قدیمی ترین رصد خانه نجوم جهان استون هنج 5500 ساله واقع در انگبیس باشد در حالی که این چنین نیست، ودر حقیقت قدیمی ترین رصد خانه جهان با قدمتی بیش از 7500 سال در استان سیونیک به نام کاراهونج یا زوراتس کارر می باشد.
مساحت این بنا بالغ بر 7 هکتار می باشد و از زمان های تاریخ باستان از آن به عنوان رصد سنارگان استفاده می شده است.
نجوم استون هنج شامل چندین بخش از جمله دایره مرکزی با 40 سنگ ، بازوی شمالی با 80 سنگ ، بازوی جنوبی که از دایره مرکزی شروع می شو، کوچه شمال شرقی با 8 سنگ که 2 تا از این سنگ ها دارای سوراخ می باشند، (N-E) ، وتر (که از دایره عبور می کند) و دارای 20 سنگ که 6 سنگ آن دارای سوراخ می باشد و همچنین برخی از سنگ های ایستاده جداگانه است. درمجموع ، در منطقه این اثر تاریخی 223 سنگ شمارش شده است.

سنگ های عظیم در کاراهونج ارمنستان از 0.5 تا 3 متر از سطح زمین و وزن آنها تا 10 تن است. متأسفانه برخی از سنگ ها به مرور زمان شکسته شدند و امروزه این سنگ ها شمارش نمی شوند.آنچه کاراهونج را در بین رصدخانه های سراسر جهان منحصر به فرد می کند سوراخ های موجود در سنگ است. حدود 80 سنگ شامل سوراخ دایره ای است. این سوراخ ها روی سنگ ها یک بار دیگر ثابت می کنند که این یک رصدخانه باستانی است. برخی از سنگ ها با مشاهدات طلوع و غروب خورشید همراه است. این سوراخ ها دقت و ثبات در جهت را تضمین می کنند.